V A Ž N O!!

November 9, 2020 0

Prema uputi Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj 11-34-31987-11/20 od 06.11.2020.godine ostaje na snazi kombinovani model organizovanja nastavnog procesa do 20.11.2020.godine za…