Osnovna škola “Mehmedalija Mak Dizdar” Sarajevo počela je sa radom davne 1974. godine, kada se oglasilo i prvo školsko zvono. U svoje je okrilje prihvatila 1292 učenika. Tada je nosila ime španskog borca Živka Jošila. Bila je to u ono doba dobro opremljena i moderno dizajnirana škola. Čak najopremljenija i najbolje uređena škola na području Novog Grada. Imala je dovoljan broj učionica, opremljene kabinete, tehnička i mnoga druga školska pomagala.

Uhodani ritam rada škole djelimično je poremećen, ali ne i prekinut početkom rata 1992. godine. Mali je broj nastavnika, uz sva razaranja i otežan rad, ostao dosljedni svom zadatku i zvanju. Uz vlastite snage i uz pomoć općinskih organa formirao se kolektiv i organizirao nastavni proces, mada su i školska zgrada i sva nastavna učila bili devastirani.

Nažalost, u našem naselje Otoka, dana 13. novembra 1993. godine od ispaljene granate poginulo je petero mališana od kojih su troje bili naši učenici :

  • 1. Hodžić Ajdin (06.11.1984. – 10.11.1993)
  • 2. Hećo Amina (24.08.1985. – 10.11.1993)
  • 3. Huskić Ibrahim (03.04.1987. – 10.11.1993)

Godine 1994. počela je obnova škole i njeno uređenje, koje traje još i danas. Vrijedno je spomenuti učešće Norveške narodne pomoći, Unicefa, Egipatskog i Saudijskog komiteta, UNMIBIH, Općine Novi Grad koji su pomagali u sanaciji  škole. Na osnovu Odluke Predsjedništva Općine Novi Grad Sarajevo od 27. 02. 1994. godine naša škola je dobila novo ime – Osnovna škola “Mehmedalija Mak Dizdar”, po poznatom bosansko-hercegovačkom pjesniku i domoljubu sa kojim se naši uposlenici i učenici s puno razloga ponose.

Protokom vremena vršena su kontinuirana, veća ili manja ulaganja u školsku zgradu, u vidu zamjene stolarije, obnove i sanacija toaleta, otvaranje produženog boravka, projekat obnove čitaonice,te sanacija i obnova fiskulturne sale i tri toaleta u šk. 2020/2021., 2021/2022. godini. Naši partneri u svim ulaganjima su  Općina Novi Grad, Ministarsvo za odgoj i obrazovanje, te povremene donacije firmi prijatelja u kojem je važno istaknuti kompaniju „Prointer“, u računarskoj opremi i nastavnim učilima.

Imperativ uprave jeste obezbijediti bolje uslove za rad, gdje će i nastavno osoblje i učenici imati veću motivaciju za postizanje brojnih uspjeha i zavidnih rezultata. Škola se može pohvaliti sa realizacijom i implementacijom raznih projekata, a neki su i na međunarodnom nivou. Važno je istaći da škola njeguje i partnerske odnose sa školama iz regiona,  entiteta i iz lokalne zajednice, gdje se razmjenjuju primjeri dobre prakse, šire vidici učenicima, koji se odgajaju u poštivanju različitosti i uvažavanju pravih vrijednosti, a u očuvanju svog identiteta i tradicije.