Osnovna škola “Mehmedalija Mak Dizdar” Sarajevo počela je sa radom davne 1974. godine, kada se oglasilo i prvo školsko zvono. U svoje je okrilje prihvatila 1292 učenika. Tada je nosila ime španskog borca Živka Jošila. Bila je to u ono doba dobro opremljena i moderno dizajnirana škola. Čak najopremljenija i najbolje uređena škola na području Novog Grada. Imala je dovoljan broj učionica, opremljene kabinete, tehnička i mnoga druga školska pomagala.

Uhodani ritam rada škole djelimično je poremećen, ali ne i prekinut početkom rata 1992. godine. Mali je broj nastavnika, uz sva razaranja i otežan rad, ostao dosljedni svom zadatku i zvanju. Uz vlastite snage i uz pomoć općinskih organa formirao se kolektiv i organizirao nastavni proces, mada su i školska zgrada i sva nastavna učila bili devastirani.

Nažalost, u našem naselje Otoka, dana 13. novembra 1993. godine od ispaljene granate poginulo je petero mališana od kojih su troje bili naši učenici :

  • 1. Hodžić Ajdin (06.11.1984. – 10.11.1993)
  • 2. Hećo Amina (24.08.1985. – 10.11.1993)
  • 3. Huskić Ibrahim (03.04.1987. – 10.11.1993)

Godine 1994. počela je obnova škole i njeno uređenje, koje traje još i danas. Vrijedno je spomenuti učešće Norveške narodne pomoći, Unicefa, Egipatskog i Saudijskog komiteta, UNMIBIH, Općine Novi Grad koji su pomagali u sanaciji  škole. Na osnovu Odluke Predsjedništva Općine Novi Grad Sarajevo od 27. 02. 1994. godine naša škola je dobila novo ime – Osnovna škola “Mehmedalija Mak Dizdar”, po poznatom bosansko-hercegovačkom pjesniku i domoljubu sa kojim se naši uposlenici i učenici s puno razloga ponose.

NAŠA MISIJA

Nastavnim i vannastavnim aktivnostima omogućiti učenicima da ostvare svoj puni potencijal u skladu sa trendovima modernog i reformiranog  odgoja i obrazovanja

Obrazovanje i odgoj  je i dalje ideja koja vodi, a želju za sticanjem znanja treba pravilno razvijati i usmjeravati kod svakog učenika pojedinačno.

Našu djecu je potrebno odgajati i obrazovati za njihovo, novo vrijeme, te u tom pogledu i školske aktivnosti i infrastrukturu škole prilagođavati tim potrebama.

NAŠA VIZIJA

vojim kvalitetom i dosezima u odgoju i obrazovanju biti prepoznati kao uspješna, sigurna, poticajna i pouzdana škola za sve učenike, nastavnike, roditelje i širu društvenu zajednicu.

Saradnjom sa mnogobrojnim domaćim i stranim partnerima, graditi pojedince koji ne poznaju granice među ljudima, pomjerajući ograničenja svojih vlastitih vidika i sposobnosti, i na taj način graditi bolje i sigurnije drušvo. Želimo da naša škola odgaja buduće kozmopolite, ambasadore mira i suživota, sretne, obrazovane i uspješne ljude.