Na početku razgovora želimo Vam u ime članova Novinarske sekcije uspješan rad uz želje da naša škola sa Vama na  čelu ostavruje odlične rezultate na…