Mr. Nukić Samira, direktorica škole
Gašović Amela, sekretar škole
Hajdarević Elmedina, pedagog škole
Šalo Mirela, samostalni referent
Maida Trle, bibliotekar
Krkušić Šahza, nastavnik bosanskog jezika i književnosti
Mekić Nermana, profesor bosanskog jezika i književnosti
Salčin Karatbatković Lejla, profesor engleskog jezika
Terzić Škulj Aida, profesor njemačkog jezika
Novalić Rašela, nastavnik geografije i historije
Fazlić Uma, nastavnik geografije i historije
Aljić Sabina, profesor hemije
Bajrović Elvedina, profesor biologije
Solak Sabina, nastavnik fizike
Smaković Nerina, nastavnik muzičke kulture
Džankić Dženana, nastavnik likovne kulture
Hadžić Advija, nastavnik tjelesnog odgoja
Muratović Aida, profesor demokratije
Ožegović Rizah, nastavnik matematike
Zuković Meho, profesor matematike i fizike
Pecar Haris, nastavnik vjeronauke
Jasenčić Mirza, nastavnik informatike i tehničke kulture
Šahović Sabina, nastavnik tehničke kulture
Lepić Izra, profesor razredne nastave
Džubur Silvana, profesor razredne nastave
Ljevo Aida, profesor razredne nastave
Pašić Enisa, profesor razredne nastave
Mirvić Hmada, profesor razredne nastave
Bašić Šarac Meliha, profesor razredne nastave
Karlović Snježana, profesor razredne nastave
Hodžić Dijana, profesor razredne nastave
Suljić Hasiba, profesor razredne nastave
Ćušić Selma, asistent u nastavi
Dokara Zakira, higijeničarka
Tahirović Sedina higijeničarka
Ibrović Hamida higijeničarka
Alihodžić Senad, domar
Rončević Zlatan, čuvar