KONTAKT PODACI:

JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar
Adresa:
Žrtava Fašizma 14, 71000 Sarajevo
Tel.:
033 644 897
Fax:
033 644 897
E-pošta: mmdizdar
@yahoo.com;

E-pošta: osmmdsa@osmmdsa.edu.ba