KONTAKT PODACI:

JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar
Adresa:
Žrtava Fašizma 14, 71000 Sarajevo
Tel
efoni:

Sekretar – 033 650-805

Direktor – 033 650-806

Računovodstvo – 033 650-807

Socijalni radnik/Psiholog – 033 650-808

Pedagog – 033 650-809

E-pošta: mmdizdar@yahoo.com;

E-pošta: osmmdsa@osmmdsa.edu.ba