U skladu sa Obavještenjem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-11302/20, od 04.05.2020. godine, koje se odnosi na način obilježavanja Dana sjećanja…