Prema uputi Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj 11-34-31987-11/20 od 06.11.2020.godine ostaje na snazi kombinovani model organizovanja nastavnog procesa do 20.11.2020.godine za učenike razredne nastave (od I do IV razreda) koji je definisan Uputstvom broj: 11-34-31987-3/20 od 26.08.2020.godine.*Prema uputi Ministarstva za obrazovanje,nauku i mlade Kantona Sarajevo broj 11-34-31987-11/20 od 06.11.2020.godine učenici predmetne nastave (od V do IX razreda), nastavu pohađaju po online modelu do 20.11.2020.godine.