Obavještenje o raspisanom Javnom konkursu je objavljeno u dnevnim novinama „Dnevni avaz“, dana 06.06.2023. godine, a kompletan tekst Javnog konkursa je objavljen na službenoj internet stranici JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ http://www.osmmdsa.edu.ba i putem službenog e-mejla škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama.Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave Obavještenja o raspisanom Javnom konkursu u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i krajnji rok za prijavu na ovaj Javni konkurs je 16.06.2023.  godine.

DOPUNA TEKSTA JAVNOG KONKURSA