Poštovani roditelji i dragi učenici,Obavještavam vas da ćemo, a na osnovu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, naredne sedmice (od 22.11. do 26.11.) realizovati nastavu u online okruženju za učenike naše škole koji pohađaju predmetnu nastavu (od V do IX razreda). To znači da će učenici predmetne nastave pohađati nastavu od kuće, po ustaljenom rasporedu časova, da će čas trajati 45 minuta, mali odmor između časova 5 minuta, veliki odmor nakon trećeg časa 20 minuta i da će nastava počinjati u 08.00 sati. Dakle, realizacija online nastave se odnosi samo na učenike predmetne nastave. Učenici razredne nastave (od I do IV razreda) nastavu će pohađati u školi, po ustaljenom rasporedu časova i nastava počinje u 08.00 sati za prvu i u 12:25 u drugoj smjeni. Također, planirane su ukupno 4 online sedmice, dvije u prvom i dvije u drugom polugodištu.

Direktorica :Samira Nukić