15.11.2021. U odjeljenju VII-1 je realizovano predavanje o minima od strane Tima EUFOR-a, Slovački lot, koji čine: tim leader Pavel VLASATY, član tima Lubos RAK, predavač Adnan Arnautalija, te prevodilac Selma Hasanović. Sigurni smo da će pomenuti Tim imati i nove prilike za podrsku Skoli, na kojima smo unaprijed zahvalni.