S obzirom da se odgojno-obra.zovni proces odvija u online okuženju i da se nastavnici u svom radu susreću sa poteškoćama u primjeni pravilnika o pračenju i vrednovanju i ocjenjivanju učenika u prilogu vamdostavljamo instrukcije o prmjeni istog