Cijenjeni i dragi roditelji naših učenika!
Čast mi je i sretna sam što vam se danas, na Općem roditeljskom sastanku, prvi put mogu obratiti kao nova direktorica škole, ali najprije kao vaš prijatelj i vaša podrška.
Javno se svima želim zahvaliti na podršci koju sam imala od vas u toku dugog perioda konkursne procedure, a dozvolit ćete mi, posebno predstavnicima u Vijeću roditelja, predsjednici Maslo, kao i predstavnici roditelja u Školskom odboru, gđi. Alagić, koje su, moram to reći, bile posebno istaknuta podrška i pomoć na putevima borbe koju smo imali.
Danas sam željela da Vam se obratim na ovaj način, da bismo se bolje upoznali, bolje razumjeli i više poštivali.
Moram priznati da zadatak lidera i vođe nije nimalo jednostavan. To sam se uvjerila u ovih proteklih mjesec dana na funkciji.
Istinski lider mora imati dovoljno samouvjerenosti da stoji sam, dovoljno hrabrosti da donosi teške odluke i dovoljno saosjećajan da čuje potrebe drugih.
Izazov liderstva je biti jak, ali ne nepristojan, biti pažljiv, ali ne lijen, biti skroman, ali ne bojažljiv, biti ponosan, ali ne arogantan…
Veličina vođe nije u količini straha koju drugi imaju prema njemu, već u količini poštovanja prema njegovoj ljudskosti, njegovim postupcima i riječima.
Smatram da trebamo govoriti jedino ako će ono što ćemo reći, biti ljepše od tišine, a lijepa riječ i osmijeh su sadaka, koju trebamo dijeliti što češće. Neka nam svima to bude vodilja na našem putu koji ćemo skupa prelaziti odmjerenim i čvrstim koracima. Tako i samo tako će naš teret biti lakši, a naša sreća veća.
Svi mi tebamo biti jedna velika porodica sa svojim obavezama i pravima, spremni na prihvatanje međusobnih savjeta i prijedloga. Moja vrata su otvorena, ali i vrata svih uposlenih u školi, kao i naša želja i potreba da čujemo, vidimo i pomognemo.
Od svih vas očekujemo da svoju pomoć i podršku pružite i svima nama, svako na svoj način. Vaša podrška će se ogledati u razumijevanju, nesebičnom radu i novim idejama, kako od uposlenika, tako i od vas roditelja kao naših ravnopravnih partnera. Želim da znate da ću cijeniti, posebno, svaku ljudskost i dodatno zalaganje i naći način da to i pokažem.
Naša zajednička misija su naša djeca, mi smo ovdje radi njih i činit ćemo sve da se u ovoj školi osjećaju sigurno, sretno i zadovoljno, a to možemo samo uz razumijevanje i pozitivan dijalog.
Molim Vas da uvijek budete svjesni činjenice da su i nastavnici kao i uprava škole prijatelji vaše djece i vaši prijatelji, da trebamo vašu pomoć i razumijevanje, ali osobito vaše povjerenje da bismo što je moguće bolje i kvalitetnije mogli raditi svoj posao.
Ispred nas je novi period, od nas zavisi kakav će biti. Odaberimo povjerenje, razumijevanje i timski rad, odaberimo nove ideje i inovacije, odaberimo svoje učešće i podršku, nesebičnost i empatiju…Tako ćemo odabrati uspjeh za našu školu budućnosti, sretnu i zadovoljnu djecu, roditelje i uposlenike, odaberimo da se za nas po dobru čuje i da nam se dive, odaberimo sve to jer možemo, jer smo kvalitetni, poduzetni, sposobni, jer želimo, jer imamo izuzetnu, vrijednu i odgojenu našu djecu.
Nastupio je period takmičenja i svjesni smo da su učenici koji učestvuju dodatno opterećeni, te će ih nastavnici rasteretiti tamo gdje je to moguće. Čestitke istaknutim, a puno uspjeha svima u budućnosti.