Danas je povodom obilježavanja Dana sigurnijeg interneta, online predavanje održao prof.dr.sc. Saša Mrdović, profesor sigurnosti i računarskih sistema, IT stručnjak i sudski vještak informacijsko-komunikacijske struke. Profesor je na pojednostavljen i djeci blizak način predstavio temu “Sigurno korištenje interneta”, te su djeca saznala mnoštvo novih i korisnih informacija. Sigurni smo da im je ovo predavanje obogatilo spoznaje o navedenoj temi, koje će primjenjivati u praksi. Zahvaljujemo profesoru i radujemo se budućoj saradnji.