Prošla kalendarska godina je za našu školu bila veoma uspješna. Pored brojnih realizovanih projekata i inovativnih aktivnosti, možemo biti ponosni i zahvalni na realizaciji sanacije mokrih čvorova (dva toaleta, prizemlje i 1.sprat), te sanacija fiskulturne dvorane, a pod pokroviteljstvom i finasijskim sredstvima Opštine Novi Grad (76,500 KM sala+9,400 KM toalet), a škola je i vlastitim sredstvima učestvovala s određenim iznosom kako bi se uradila oba toaleta, te ostaje samo jos jedan toalet za sanaciju, u cijeloj školi.Sretni smo što je potpisan i Sporazum Škole i Općine s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje KS, te prebačena sredstva u iznosu od 100.000 KM Općini Novi Grad, kao partneru koji će završiti sve zakonom predviđene aktivnosti, te krenuti u realizaciju sanacije pratećih prostorija uz salu i u sali, rasvjete, zaštite na zidovima, unutrašnje stolarije, kao i sanaciju ulaza u školu, odnosno aulu škole. Zahvalni smo našoj Općini Novi Grad i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje, na novim, ljepšim i sigurnijim uslovima za naše učenike i uposlenike, a samim tim i na boljim uslovima za kvalitetniju i uspješniju realizaciju vaspitno-obrazovnog procesa u novom dobu i za nove generacije.