VAŽNO Obaveze učenika V-IX u on-line nastavi :

1. Na vrijeme se prijavljivati na svaki čas po rasporedu.

2. Svaki izostanak ili kašnjenje će se evidentirati u e-dnevnik i tražice se od roditelja pravovremeno pravdanje izostanaka, putem dogovorene komunikacije s razrednim starješinama.

3.Nastava se odvija isključivo putem školske platforme Google Clasroom. Sve tehničke poteškoće roditelj je dužan pravovremeno prijaviti razrednom starješini.

4.U dogovoru s predmetnim nastavnicima učenici izvršavaju sve ostale obavezne.

5. Termine on-line informativnih i konsultativnih sastanaka roditelji će dogovarati s razrednicima.