Eksterna procjena znanja učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo neće se realizirati.U skladu sa trenutnom situacijom uzrokovanom pandemijom koronavirusa, i s obzirom na uvjete i način trenutnog odvijanja nastave, nakon konsultacija sa svim subjektima koji su direktno i indirektno uključeni u proces eksterne procjene znanja učenika u osnovnim školama, obavještavamo vas da se u školskoj 2019/2020. godini neće realizirati eksterna procjena znanja učenika u osnovnim školama, zbog nepostojanja osnovnih pretpostavki za njenu realizaciju.