Interna evaluacija znanja učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo neće se realiziratiU skladu sa trenutnom situacijom uzrokovanom pandemijom koronavirusa, i da se ne može pretpostaviti do kada će stanje nesreće u Kantonu Sarajevo trajati, i kada će se nastavnici i učenici, koji već šestu sedmicu realiziraju online nastavu, vratiti u učionice, obavještavamo da se u ovoj školskoj 2019/2020. godini neće realizirati interna evaluacija znanja učenika u osnovnim i srednjim školama, a zbog nepostojanja osnovnih pretpostavki za njenu realizaciju.