Danas je naša škola dobila na revers dva računara od firme “Hub Homework” i njenog predstavnika Mirze Rastodera. Računare ćemo dati učenicima kojima su prijeko potrebni. Sve zahvale upućujem firmi i gosp. Mirzi. Ovako se prepoznaju dobrotvori na djelu. Hvala!