U utorak, 2.4.2019. godine, u našoj školi realizovana je prva u nizu edukacija uposlenika osnovnih škola iz oblasti zaštite i spašavanja, koju provodi Općina Novi Grad, u okviru Projekta „Edukacija stanovništva iz oblasti zaštite i spašavanja“, čija su ciljna grupa nastavnici i učenici novogradskih osnovnih škola.
Dr. Rusmir Baljić, predsjedavajući Općinskog vijeća, kazao je: „Općina Novi Grad će se zalagati da poboljša stanje u društvu, te da kroz ovakav projekat približi problematiku zaštite od požara kako nastavnicima, tako i djeci. Želim vam mnogo uspjeha u radu sa učenicima, te smatram da će ovo biti nešto jedinstveno, kako na području same općine, tako i na pdručju KS.“

Elvis Hodžić, zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća i koordinator projekta, iznio je uvodne napomene te realizovao edukaciju. Istakao je kako je cilj prezentacije da se pomogne nastavnom osoblju u radu sa djecom, a u vezi sa opasnostima izazvanim požarom. Naglasio je: „Obično su to situacije koje se događaju iznenada, a njihove posljedice zavisit će od spremnosti pojedinca ili grupe da brzo i efikasno odgovore na vanredne okolnosti“.
Adnan Podžo, vijećnik Općinskog vijeća i jedan od edukatora, svoju prezentaciju bazirao je na moguće povrede, koje se, pored primarnih povreda, kao što su gušenje i opekotine, mogu dogoditi usljed paničnog i užurbanog djelovanja u ovakvim situacijama.
U nastavku je prikazan i animirani video za djecu, izrađen u okviru kampanje „Oprezni i spremni“, a koji će nastavnici zajedno sa prezentacijama edukatora prezentirati djeci na časovima odjeljenskih zajednica.