Grad Sarajevo je u martu prošle godine donio Odluku o Danu sjećanja na zločine protiv čovječnosti u Prijedoru i okolini i utvrdio 31. maj kao Dan sjećanja na žrtve u Prijedoru i okolini.

Cilj obilježavanja Dana sjećanja je odavanje počasti žrtvama i preživjelima zločina u Prijedoru.

Poštujući mandat Informativnog centra Sarajevo koji djeluje u sklopu Grada Sarajeva, Međunarodna konferencija je osmišljena da promovira dostignuća Tribunala na utvrđivanju činjenica u vezi sa zločinima počinjenim u Prijedoru.

Imali smo čast biti dijelom ove Međunarodne konferencije, održane večeras u Vijećnici.

U našim školama je planom koje je dostavilo Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, data obaveza njegovanja kultura sjećanja, i to je naš imperativ, kako bi djeca učila iz prošlosti, cijenili sadašnjost i gradili mirnu, sigurnu i slobodnu budućnost.

Istakli smo i da je naša škola prepoznatljiva po realizovanim projektima i saradnji sa školama iz entiteta i regiona, kada učimo naše učenike kulturi susreta, kulturi saradnje i dijaloga i poštivanju bogatstva različitosti, koji su temelj očuvanju mira i građenju sigurne budućnosti.

U panelu su učestvovali: direktorica škole, Samira Nukić, nastavnice Likovne i Tehničke kulture, Adela Čorbo i Sabina Šahović, koje su ovim povodom odabrale motive i uradile radove String Art tehnikom, nastavnica Muzičke kulture, Nerina Smaković, te učiteljice trećih razreda, Hamada Mirvić, Meliha Halimanović i Sadeta Varupa Pleho, koje su zajedno sa učenicima, pripremile pjesmu koja ostavlja poruku ljubavi, mira i zajednišva, te su pročitane poruke za budućnost, koju su nam ostavila djeca.