PRVA SMJENA od 8:00h do 9:00h

IV 1,2,3 VII 1,2

V 1,2,3 VIII 1,2

VI 1,2,3 IX 1,2

DRUGA SMJENA OD 9 :30h do 10:30h

II 1,2,3

III 1,2,3

Učenici će sve detaljne informacije o odvijanju nastave, rasporedu smjena i časova dobiti od svojih razrednika.

Napomena: Učenici prvih razreda samo imaju Svečani prijem u 11.00 sati.

RASPORED SMJENA ZA ŠKOLSKU 2023/2024 GODINU OD 04.09.2023.

PRVA SMJENA od 8:00h

I 1,2,3,4

IV 1,2,3

Sva odjeljenja od V do IX razreda

DRUGA SMJENA od 12:20h

II 1,2,3

III 1,2,3

Svim učenicima, čiji su roditelji aplicirali za korištenje produženog boravka je isti odobren. Produženi boravak sa radom počinje od 04. 09. 2023. god. od 7: 00h do 17:00 h.

NAPOMENA: Učenici od I do IV razreda mijenjaju smjene na sedmičnom nivou,dok učenici od V do IX razreda ne mijenjaju.

Sretan nam i uspješan početak nove školske, 2023/2024. godine.

Kolektiv JU OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar”