Da je proljeće stiglo pokazali su i članovi tehničke sekcije sa nastavnicom zajedno sa vrijednim ručicama iz produženog boravka… Stiglo proljeće i u našu školu……