Učenici 5-2, 5-3 i 9-2 razreda na času Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, sa nastavnicom Almom Feriz, odlučili su da grade gnijezdo lijepih riječi. Aktivnost se sastoji u tome da se učenici trude da što više lijepih i plemenitih riječi upućuju svojim vršnjacima na nivou odjeljenja, zapisuju te riječi na papir, te papir odlažu u kutiju/gnijezdo koje se nalazi u kabinetu. Učenici će graditi gnijezdo do kraja polugodišta, nakon čega će zajedno odabrati najbolju poruku, te nagraditi prigodnom nagradom. Cilj ove aktivnosti sadržana je u razvijanju prakse učtivog međuvršnjačkog govora među učenicima, te razvijanje kulture dijaloga na nivou svakodnevne jezičke prakse.