Obavještenje o raspisanom Javnom konkursu je objavljeno u dnevnim novinama „Dnevni avaz“, dana 27.12.2022. godine, a kompletan tekst Javnog konkursa je objavljen na službenoj internet stranici JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ www.osmmdsa.edu.ba i putem službenog e-mejla škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama.

Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave  Obavještenja o raspisanom Javnom konkursu u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i krajnji rok za prijavu na ovaj Javni konkurs je 06.01.2023.  godine.