“Dječija nedjelja” obilježava se svake godine u prvoj sedmici mjeseca oktobra.

Cilj je poticanje i organiziranje kulturno – edukativnih, sportsko – rekreativnih i drugih dogadjaja koja su posvećena promociji, zaštiti i nadogradnji svih prava najvažnijih bića na planeti – naše djece.

Radovi učenika svih četvrtih razreda.