Obavještenje o raspisanom Javnom  konkursu je objavljeno u dnevnim novinama „Dnevni avaz“, dana 01.08.2021. godine, a kompletan tekst konkursa je objavljen na službenoj internet stranici JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ www.osmmdsa.edu.ba i putem službenog e-mejla škole dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama.Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave  obavještenja o raspisanom javnom konkursu u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i krajnji rok za prijavu na ovaj javni konkurs je 11.08.2021.  godine.