Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ zajedno sa Osnovnom školom „Pale“ iz Pala realizovala je projekat „Povezivanje znanjem – Dvije škole, jedna učionica“. Projekat je dio Međunarodne konferencije „Susreti tradicionalnog i modernog“ koju je organizovala Osnovna škola „France Prešern“ iz Kranja (Slovenija). Cilj konferencije je bio razmjena iskustava te primjeri dobre prakse kolega iz Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Italije, Austrije, Litvanije, Poljske, Rumunije i Grčke.

Iz Bosne i Hercegovine su učestvovale Osnovne škole „Mehmedalija Mak Dizdar“ iz Sarajeva i Osnovna škola „Pale“ iz Pala. Projekat je podrazumijevao držanje časova u partnerskim školama, a iz naše škole su učestvovale nastavnica njemačkog jezika Aida Terzić- Škulj i profesor razredne nastave Izra Lepić, dok su iz škole „Pale“ učestvovale nastavnice Vera Matović i Tatjana Jevtić.

Tim koje realizovao projekat

Učenicima su bili jasni ciljevi časa i učenja. Nastavnici su prilagođavala zahtjeve i tempo rada svim učenicima. Aktivnosti učenika pokazuju da su razumjeli predmet učenja na času te da umiju primijeniti naučeno.
Ovaj inovativni i pionirski projekat je bio veoma zapažen i ocijenjen kao izuzetan iskorak u jačanju pozitivnog dijaloga i uvažavanja bogatstva različitosti. Nastao je kao produkt promišljanja njegovih idejnih tvoraca koji su se vodili zajedničkom idejom jačanja međusobnih veza, razbijanjem predrasuda i povezivanjem mostova pravih vrijednosti.

Rad je pokazao da tamo gdje postoji poštovanje, tolerancija i sloboda pripadnosti jednom narodu, uz uvažavanje različitosti drugog, granice u razmjeni znanja ne postoje.