Početak nastave u drugom polugodištu školske 2020/2021. godine za period od 01.02.2021. do 05.02.2021. godine odvijat će se po istom modelu koji je bio na snazi do 31.12.2020. godine, saopćavaju iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.Dakle, u prvoj sedmici odvijanja nastave, učenici osnovnih škola prvog, drugog, trećeg, četvrtog i dijelom peti razred nastavu će pohađati po kombinovanom modelu, dok će učenici od šestog do devetog razreda nastavu pohađati online.Učenici srednjih škola od prvog do četvrtog razreda nastavu također pohađaju po online modelu u periodu od 01.02.2021. do 08.02.2021. godine.Odvijanje nastave od 08.02.2021. godine realizirat će se u skladu sa Uputstvom o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini, broj: 11/04-34-2024-1/21 od 25.1.2021. godine.Prema navedenom Uputstvu nastava za razrednu nastavu, od prvog do četvrtog razreda (za pojedine škole i peti razred) će se realizirati prema kombiniranom modelu, za učenike šestih, sedmih i osmih razreda nastava će se realizirati online, a za učenike devetih razreda, nastava će se realizirati u učionicama za sve učenike, ukoliko su škole u mogućnosti ispoštovati epidemiološke mjere, a ukoliko to nije slučaj onda će se za učenike devetih razreda nastava realizirati po kombiniranom modelu.Učenici srednjih škola od 08.02.2021. godine, prvi, drugi i treći razred četverogodišnjih škola će pohađati nastavu online, dok će učenici završnih razreda srednjih škola – svi učenici IV i III razreda trogodišnjih srednjih škola), nastavu pohađati redovno u učionici, uz obavezu poštivanja svih epidemioloških mjera, a ukoliko to nije slučaj nastava će se realizirati po kombiniranom modelu.Paralelne škole, centri i Srednja muzička škola nastavu pohađaju redovno u školama, dok će se nastava u privatnim školama odvijati redovno ili kombinirano u skladu sa obezbijeđenim epidemiološkim mjerama.Napominjemo da su sve škole sa područja Kantona Sarajevo dužne pratiti epidemiološku situaciju i sve aktivnosti organizirati na način koji osigurava zaštitu zdravlja učenika i radnika.Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kontinuirano, u suradnji sa nadležnim organima, pažljivo analizira i prati situaciju izazvanu infekcijom Covid-19, radi eventualnog donošenja novih mjera i preporuka za odvijanje neposrednog odgojno-obrazovnog nastavnog procesa u školama.