Satnica za učenike koji prate nastavu online. Svake sedmice, učenici se po rasporedu moraju prijaviti na časove kad prate online. Odsutni učenici se upisuju.Konsultacije se održavaju nakon redovne nastave, od 11:30h.Traju 15 minuta. Učenici se na konsultacije javljaju po svom rasporedu časova i to:

1. 11:30-11:45

2. 11:45-12:00

3. 12:00-12:15

4. 12:15-12:30

5. 12:30-12:45

6. 12:45-13:00