Pripremili smo upute i smjernice za organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog rada u školama za period od 14. septembra do 09. oktobra 2020. godine, uvažavajući pri tome organizacionu autonomiju koju škole uživaju. U videu koji slijedi, ispred Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, objašnjavam Uputstva o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama.Više o uputama možete naći putem link-a: https://mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/uputstvo_skole_od_14_9_final.pdf

Korak po korak vraćamo se u školske klupe!Sretno!