Organizacija rada i termini časova u razrednoj i predmetnoj nastavi u prve dvije sedmice školske 2020/2021.godine:Predmetna nastava pohađa on-line časove samo u jutarnjoj smjeni, po datoj satnici.Razredna nastava ima različite termine početka, da bi se izbjegao veći broj učenika na ulazu u Školu i zaštitilo njihovo zdravlje.Roditelj ili posjetitelj koji nužno mora ući u Školu, dužan je popuniti epidemioloski upitnik i proći dez-barijere na ulazu.Želim nam sretan i siguran početak!Direktorica