OBAVIJEST O POČETKU ŠKOLSKE 2020/2021 GODINE U KANTONU SARAJEVO ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE – izvod za roditelje od 1 do 4 razreda

Učenici sa hroničnim oboljenjima i učenici koji u zajedničkom domaćinstvu
imaju osobe sa hroničnim oboljenjima, stare i iznemogle osobe i druge osobe iz rizičnih skupina nisu u obavezi pohađati redovnu nastavu u školi.
Nastavnik/ica razredne nastave, odnosno predmetni nastavnik/ica, će
učenicima koji nisu bili prisutni na nastavi neposredno nakon završetka iste dostaviti materijale elektronskim putem.
 Učenici s teškoćama nisu u obavezi pohađati redovnu nastavu u školi. Škola će tim učenicima, u saradnji sa roditeljima dostavljati nastavne materijale i preporuke/smjernice za usvajanje nastavnih sadržaja.
 Roditelj odnosno staratelj učenika razredne nastave, koji usljed gore
navedenih okolnosti ne može pohađati redovnu nastavu u školi, dužan je
najkasnije do 27.8.2020. godine dostaviti školi pismenu izjavu da učenik ne
može pohađati redovnu nastavu u školi, i da mu je potrebno dostavljati
nastavne materijale u elektonskoj formi. Pismenom izjavom u tom smislu
smatra se i izjava dostavljena putem e-maila ili na adresu škole.

prilog izjava