Dragi maturanti, Završavate jedno životno poglavlje, u kojem ste rasli, stasali, sazrijevali…u kojem smo vas svi mi u Školi, uz vaše roditelje, formirali i oblikovali, vodeći računa o tome da postajete ljudi…Vama se sad otvaraju novi vidici, koračajte čvrsto i odlučno, podignute glave. Nemojte da letite visoko, niti puzite ni pred kim., ali nemojte nikoga ni ugroziti niti povrijediti. Radite na sebi, učite vrijedno od života, a i život će učiti vas, trudite se da budete svaki novi dan bolji od samih sebe, no što ste to bili jučer. Život teče, zato plivajte, svako svojim stilom i tempom, ali, plivajte. Želim vam dug i sretan životni put, satkan od mnogo lijepih godina koje slijede.Vaša direktorica