Prema Školskom kalendaru za školsku 2019/2020. godinu

N A P O M E N A:
-u utorak 17. 3. 2020. radit će se po rasporedu od ponedjeljka,
-u srijedu 25. 3. 2020. g. radit će se po rasporedu od ponedjeljka.

Molimo učenike i roditelje (učenika kojima je pomoć potrebna) da vode računa o rasporedu časova prilikom praćenja online nastave.