NAŠA MISIJA

               Naša misija je  težnja ka razvoju lične i profesionalne kvalitete u odgojno-obrazovnom radu, poštenje, timski rad i međusobno poštovanje.

Naša životna filozofija i profesionalne aktivnosti usmjerene su na uspješnu povezanost učenika, nastavnika i roditelja, a uz koordiniranje uprave škole.

Obrazovanje i odgoj  je i dalje ideja koja vodi, a želju za sticanjem znanja svaka generacija zadovoljava u skladu sa  vremenom i mogućnostima koje su joj pružene.

Našu djecu je potrebno odgajati i obrazovati za njihovo, novo vrijeme, te u tom pogledu i školske aktivnosti i infrastrukturu škole prilagođavati tim potrebama.

NAŠA VIZIJA

Svojim  kvalitetom i dosezima u odgoju i obrazovanju biti prepoznati kao uspješna, sigurna, poticajna i pouzdana škola za sve učenike, nastavnike, roditelje i širu društvenu zajednicu.

I dalje ćemo raditi  na uvezivanju u jedinstven lanac brige  o djetetu, školu, porodicu  i okruženje, tako da svako dijete ima jednake šanse da razvije sve svoje sposobnosti potrebne da se uspješno nosi sa izazovima koje donosi  XXI vijek, kao ličnost, stručnjak i građanin.

Naša moć je ogromna i naš zadatak je od strateškog značaja, u našim rukama je budućnost ove zemlje i mi je oblikujemo, a to su naša djeca.

OSOBINE KOJE ME ODREĐUJU

Smatram da se uz otvorenu, iskrenu i  prijateljsku komunikaciju,  uz obostrano uvažavanje, razumijevanje i poštivanje, mogu riješiti najveći problemi.

 Veličina čovjeka je u otvorenosti i spremnosti da sagleda svoje nedostatke i teži ka razvijanju i usavršavanju kvaliteta svoje ličnosti.

Mišljenja sam da se dobročinstvo i znanje povećavaju davanjem, a najuzvišenije znanje je ono koje se vlastitim primjerom pokazuje.

Istinski lider mora imati dovoljno samouvjerenosti da stoji sam, dovoljno hrabrosti da donosi teške odluke i dovoljno saosjećajan da čuje potrebe drugi.

Izazov liderstva je biti jak, ali ne nepristojan, biti pažljiv, ali ne lijen, biti skroman, ali ne bojažljiv, biti ponosan, ali ne arogantan..

Veličina vođe nije u količini straha koju drugi imaju prema njemu, već u količini poštovanja prema njegovoj ljudskosti, njegovim postupcima i riječima.