NAŠA MISIJA

 Naša misija je  težnja ka razvoju lične i profesionalne kvalitete u odgojno-obrazovnom radu, poštenje, timski rad i međusobno poštovanje.

Naša životna filozofija i profesionalne aktivnosti usmjerene su na uspješnu povezanost učenika, nastavnika i roditelja, a uz koordiniranje uprave škole.

Obrazovanje i odgoj  je i dalje ideja koja vodi, a želju za sticanjem znanja svaka generacija zadovoljava u skladu sa  vremenom i mogućnostima koje su joj pružene.

Našu djecu je potrebno odgajati i obrazovati za njihovo, novo vrijeme, te u tom pogledu i školske aktivnosti i infrastrukturu škole prilagođavati tim potrebama.

NAŠA VIZIJA

     Svojim  kvalitetom i dosezima u odgoju i obrazovanju biti prepoznati kao uspješna, sigurna, poticajna i pouzdana škola za sve učenike, nastavnike, roditelje i širu društvenu zajednicu.

I dalje ćemo raditi  na uvezivanju u jedinstven lanac brige  o djetetu, školu, porodicu  i okruženje, tako da svako dijete ima jednake šanse da razvije sve svoje sposobnosti potrebne da se uspješno nosi sa izazovima koje donosi  XXI vijek, kao ličnost, stručnjak i građanin.

Naša moć je ogromna i naš zadatak je od strateškog značaja, u našim rukama je budućnost ove zemlje i mi je oblikujemo, a to su naša djeca.

RIJEČ DIREKTORICE

    Entuzijazam, inoviranje novih ideja i otvorenost za stalne nove projekte koji će poboljšati kvalitet rada Škole, su bili moja vodilja, moja vizija, pokretač i snaga da budem prva među jednakima, te povedem ovu Školu u nove uspjehe.

Sve to bi bilo nedovoljno bez timskog rada svih uposlenika, ogromne podrške lokalne zajednice, Ministarstva za odgoj i obrazovanje, roditelja i prijatelja Škole.

Imperativ je osigurati voditeljsko-suradničko upravljanje, sigurno i dosljedno upravljanje ustanovom u smjeru ostvarivanja vizije i misije korištenjem metoda usmjeravanja, konstruktivnog rješavanja problema. Mišljenja sam da naša djela govore umjesto nas, jer ćemo biti upamćeni samo po onome što smo uradili i prIdonijeli svojoj zajednici.

Istinski lider mora imati dovoljno samouvjerenosti da stoji sam, dovoljno hrabrosti da donosi teške odluke i dovoljno saosjećajan da čuje potrebe drugi.

Veličina vođe nije u količini straha koju drugi imaju prema njemu, već u količini poštovanja prema njegovoj ljudskosti, njegovim postupcima i riječima.

Strategija je upravljačka aktivnost škole koja se odnosi na izbor pravaca, metoda i instrumenata za realizaciju vizije škole – pronalaženje najboljih mogućih načina za ostvarivanje planiranih ciljeva. Kombiniranjem raspoloživih ljudskih resursa i materijalnih pretpostavki to je moguće osigurati u budućnosti, ali uz realan vremenski period. Mi smo opredjeljeni za kvalitet i ekološku svijest, te traženje podrške zainteresiranih subjekata

Suočavanjem sa promjenama u savremenom svijetu i porastom očekivanja čovjeka od sopstvenog okruženja, raste i njegova sloboda izbora, ali i odgovornost u svim životnim područjima.