Jučer je u našoj školi, u okviru Projekta Općine Novi Grad- Smanjenje rizika od požara i ponašanje u rizicnim situacijama, održana praktična vježba evakuacije u slučaju požara. Vježbom je koordinirao vijećnik Elvis Hodžić, uz prisutne Adnan Podžo i Jasmin Šaljić …Uz Vatrogasno vozilo, i simulaciju opasnosti, te zvučnu dojavu, 450 učenika , s nastavnim osobljem i menadžmentom škole, uspješno je realizovalo praktičnu vježbu evakuacije.
Vježba je djelovala veoma edukativno na sve sudionike, u cilju smanjenja rizika od eventualne istinske opasnosti od požara.