Na današnji dan, 17. oktobra 1917. godine, rodio se Mehmedalija Mak Dizdar.

“Rođen sam u Stocu, u Hercegovini, na domaku Jadrana, pod mediteranskim nebom koje u svakom žitelju izaziva želju za pjesmom. Dom siromašan, ali sa knjigom kao sastavnim dijelom namještaja. Prve stihove napisao sam u znak revolta protiv društvene nepravde… Naime, u to vrijeme vjerovao sam da se kroz proletersku revoluciju može doći do realizacije naših snova i sanja.”

Mak Dizdar, 17.10.1917. – 17.10.2019.