Članovi naše Planinarske sekcije su učestvovali u projektu : „ PLANINARSKE DRUŽINE –EDUKACIJA KROZ PLANINARSKU ŠKOLU -2019“, koja se realizovala u SRC “Ruda glava“ , 14. i 15. septembra 2019. godine.
Aktivnosti koje su učenici imali su :
1. Planinarska tura na vrh Borovac 1750 mnv ;
2.Nastavne teme i obuka na terenu:
a) Orijentacija na terenu-kretanje po azimutu
b) Užad, čvorologija i izrada čvorova.
c) Spuštanje uz pomoć užeta bez dodatne opreme
d) Organizacija kamp prostora , podizanje šatora, bivakiranje.
e) Uloga i zadaci GSS

Pored edukacije učenici su se družili, upoznali nove drugove, bili fizički aktivni, razvijali svijest za očuvanjem zdrave životne sredine i još mnogo toga . VEDRO !
Nastavnica: Sabina Aljić