Na početku razgovora želimo Vam u ime članova Novinarske sekcije uspješan rad uz želje da naša škola sa Vama na  čelu ostavruje odlične rezultate na svim poljima.

Direktorica: Hvala vam mnogo na tim lijepim riječima. Nadam se da će biti tako, ali samo uz zajedničko djelovanje, timski rad i zalaganje svih nas zajedno.

Mak: Biti direktorica škole  obaveza je, ali i izazov. Dijelite li mišljenje s nama?

Direktorica: Svakako da je istina. Prije svega biti odgovorna osoba nije jednostavno. To iziskuje mnogo truda, rada, preuzimanja odgovornosti za sva dešavanja unutar škole, savjetodavno djelovanje, ali i ukazivanje na greške, kada je to neophodno. Zasigurno je sve to i ogroman izazov, svojevrsno dokazivanje svoje snage, volje, sposobnosti, htijenja i umijeća…,jer izazove prihvataju samo hrabri i oni spremni  na odricanje.

Mak: Donedavno ste bili u razredu i nakon stečenih uslova, uz podršku  uposlenika škole i roditelja naših učenika, te i svojim zaslugama danas ste na čelu ove javne ustanove. Molim Vas, kažite nam prednosti i/ili nedostatke jednog i drugog posla.

Direktorica: U razredu sam radila punih 25 godina. Počela sam u  teškom periodu za naš grad i našu državu, februara ratne 1994. godine. Smatrala sam da se protiv ratnog zla možemo boriti znanjem. Naše oružje u sarajevskim podrumima su bile olovke, poneka knjiga i sveska, a najjače oružje je hrabrost, neustrašivost i želja za znanjem. Posao učiteljice sam radila s mnogo ljubavi i uvijek mi je vaspitanje učenika bilo jednako važno kao i obrazovanje. Smatrala sam da nastavnici mogu ostaviti neizbrisiv trag u formiranju i oblikovanju ličnosti. U jednom trenutku sam osjetila da sam dovoljno sazrela za novi izazov, jer sam u učiteljskom pozivu dosegla zavidan nivo. Tada sam se odlučila za novo poglavlje u svojoj karijeri. Sretna sam i čast mi je da su moje liderske i ljudske kvalitete prepoznali i roditelji naših učenika, moje kolege, ali i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Uz te podrške i podršku moje porodice, dobila sam novu snagu, volju i hrabrost da

se suočim s izazovima koje ova funkcija sobom nosi. Svaki posao ima svoje prednosti i nedostatke, ali, najvažnije je da sve što radimo, radimo najbolje što možemo, nesebično i s puno ljubavi. Samo tada se ne misli na ono što je loše, postavimo cilj i koračamo hrabro naprijed, ne osvrćući se.

Mak: Znamo da ste u radu sa djecom ostvarivali odlične rezultate. Kako je bilo raditi sa djecom, a kako je raditi sa ljudima?

Direktorica: Onome ko voli djecu i zna privući njihovu pažnju i osvojiti njihova čista srca, nije teško raditi nastavnički posao, ali mora nam biti jasno da to ne mogu raditi svi. Nekima to predstavlja ogroman teret. Djeca crpe energiju, i to je činjenica, ali je, također, i dvostruko vraćaju. S njima smo uvijek mladi, veseli, nasmijani… Ne daju nam da mislimo na bilo šta drugo, osim na njih dok smo  na nastavi, što je odlično. Djeca su iskrena i kažu  svoje mišljenje. S djecom znamo na čemu smo. A sa odraslim? E, to je drugačije. Odnose s ljudima moramo graditi pažljivo, pametno, mudro, ni suviše iskreno, ni suviše proračunato. Moramo imati dovoljno povjerenja, ali i dovoljno opreza. Biti dovoljno plemeniti i dobri, ali i dovoljno  snažni da to ne budemo, kad moramo…Djecu mijenjamo i oblikujemo u ljude kakve želimo. Odrasli su već oblikovani, njih ne odgajamo, samo tražimo način da izvučemo najbolje iz svakog pojedinačno, da im pokažemo kako smo vrijedni poštovanja, što nije nimalo jednostavno, vjerujte  na riiječ.

Mak: Funkciju direktorice škole počeli ste obavljati početkom II polugodišta, nezahvalan period za ocjenu i procjenu rada škole tokom tekuće školske godine, mada ćete nam Vi to reći.

Direktorica: Upravo ste rekli da sam funkciju direktorice počela obavljati od drugog polugodišta, pa bih o tom periodu nešto više i rekla. Ovaj period je protekao u znaku mog adaptiranja na nove obaveze, u znaku takmičenja, Interne evaluacije, pripremanje učenika III, VI i IX za Eksternu maturu… Očekuje nas i obilježavanje 45. rođendana škole. Imali smo i uspješno realizovan Bazar u organizaciji učenika i učiteljica iz Produženog boravka uz moju i podršku drugih kolegica i kolega.

Očekuje nas i realizacija veoma zahtjevnog projekta “Mostovi prijateljstva”, s osnovnom školom u Beču. Također, smo dobili i novčana sredstva na projektima Općine Novi Grad i BH Telekoma.

Mak: Svaka školska godina ima obilježja po kojima je pamtimo.  Šta je obilježilo ovu godinu?

Direktorica: Ovu školsku godinu će, svakako, obilježiti promjena nastala mojim dolaskom. Trebalo je svima da se naviknemo na novonastalu situaciju, zatim, intezivnije otvaranje škole prema javnosti: otvaranje Fb stranice, rekonstrukcija web stranice škole, realizacija projekata kao i  involviranje roditelja u život škole.

Mak: Presjek uspjeha učenika u učenju i vladanju rađen je kad su djeca uživala u proljetnom raspustu. Kakav je uspjeh naših učenika, kako u učenju tako i vladanju?

Direktorica: Generalno mogu biti zadovoljna uspjehom naših učenika, osobito kada govorimo o  malom broju nedovoljnih ocjena. Ono što bih posebno istakla kao naš kvalitet, jeste ponašanje i vladanje učenika, koje je, zaista, za svaku pohvalu. Sretna sam da se u školi mnogo radi i na

vaspitanju učenika, uz porodicu koja je osnovno jezgro. Škola mora biti „omotač“ da bismo imali cjelovitu ćeliju, zar ne!?

Mak: Interna evaluacija realizovana je krajem marta. Koji nivo znanja su pokazali učenici pri izradi testova? Možemo li biti zadovoljni ostvarenim rezultatima?

Direktorica: Rezultatima Interne evaluacije možemo biti itekako zadovoljni. Oni pokazuju da je nivo učeničkih znanja veoma visok što znači da će učenici stečeneo znanje uspješno i primjenjivati u daljem školovanju.

Mak: Jeste li  zadovoljni vladanjem učenika?

Direktorica: Mislim da sam u nekom prethodnom pitanju dala odgovor i na ovo pitanje. Samo mogu još jednom potvrditi da je vladanje naših učenika nešto na što trebamo biti jako ponosni.

Mak: Općinska i kantonalna takmičenja su iza nas. Kakav je plasman učenika na njima?

Direktorica: Naši učenici i nastavnici su uzeli učešće na svim općinskim takmičenjima. Želim istaknuti odlične rezultate iz predmeta Bosanski jezik i književnost:  na Općinskom nivou škola 3. mjesto, pojedinačno 1. i 4, te na Kantonalnom takmičenju Šogolj Ajna 1. i Tafro Maja 4. mjesto. Grijeh bi bio ne pomenuti i Hebibović Azru, koja je  osvojila je 4. mjesto na takmičenju iz matematike, na općinskom nivou, 2. mjesto učenika IX razreda za maketu Latinske ćuprije povodom obilježavanja Dana nezavisnosti BiH, 4. mjesto učenika IX razreda na Općinskom takmičenju iz fizike, 6. mjesto iz geografije i Prve pomoći, 3. mjesto Neile Muminović u kategoriji kratkog filma „ The Fractionless“, kao i odlične rezultate u okviru Atletskog kupa i Općinske mini lige u košarci za dječake…

Mak: Možemo li biti zadovoljni predstavljanjem škole na takmičenjima u znanju i stvaralaštvu?

Direktorica: Cijeneći trud i nastavnika i učenika, njihova i moja očekivanja nisu u potpunoj sinergiji s rezultatima. Sigurna sam da će već naredna godina biti bolja i kvalitetnija.

Mak: Šta trebamo  i moramo mijenjati u svom radu?

Direktorica: Sigurno je da uvijek možemo djelovati u pravcu pozitivnih promjena i inovacija, i to će nam u narednom periodu biti zadaća. Moramo pratiti novitete u vaspitanju i obrazovanju koji će poštovati želje i zahtjeve učenika modernog doba.

Mak: Vizija škole u budućnosti/ planovi, prioriteti, promjene….

Direktorica: O viziji škole u budućnosti sam već ranije nešto rekla navodeći aktivnosti koje su obilježile početak mog mandata. Naglasit ću da je naša vizija škola za 21. vijek, otvaranje  prema društvenoj zajednici, involviranje roditelja u život škole, praćenje inovacija i novih trendova  uz njegovanje tradicije tamo gdje je pokazala dobre rezultate.

Mak: Vaša poruka učenicima?

Direktorica: Vi dragi učenici, nastavite njegovati sa svojim nastavnicima prvenstveno lijepo ponašanje i vladanje koje prekriva mnoge negativnosti, isto kao što ružno ponašanje prekriva mnoge pozitivnosti. Tada i samo tada ćete ući u kancelariju direktorice, samo po pohvalu i nagradu, nikako opomenu ili kaznu. Svi mi tebamo biti velika porodica sa svojim obavezama i pravima, spremni na prihvatanje međusobnih savjeta i prijedloga. Moja vrata su otvorena, kao i moja želja i potreba da čujem, vidim i pomognem. Od vas očekujem da svoju pomoć i podršku pružite i meni, svako na svoj način. Vi dragi učenici, to možete samo lijepim vladanjem i učenjem jer sam sigurna da će i dalje biti tako, čak i bolje tamo gdje je to potrebno

Neka naš početak i nastavak puta bude lijep kao i ove moje riječi. Želim da sve prepreke prelazimo zajedno, sve uspjehe dijelimo jedni s drugima, sve tuge i boli podijelimo da bi bili manji, kao i sreću, da bi bila veća.

Obhođaš Amela VIII/2, Lekić Lajla VIII/2