Razvijanje ljubavi prema čitanju je proces sa kojim treba početi još u najranijem detinjstvu, tj. onda kada dijete ima prvi kontakt sa knjigom, a potom ga svakodnevno njegovati i razvijati.
S ciljem njegovanja i razvijanja pozitivnog stava prema knjizi, učenici, članovi: Novinarske, Dramske i Recitatorkse sekcije, sa bibliotekarkom Trle Maidom te nastavnicama: Krkušić Šahzom i Mekić Nermanom posjetili su, 19. i 20.12.2018. godine, Zimski salon knjige.