Podjela knjižica je u petak, 11.01.2019. god.
Podjela će se vršiti po sljedećem redu:II, IV, VI-1 i VIII razredi sa početkom u 9:00 sati.
I, III, V, VI-2 VII i IX razredi sa početkom u 11:00 sati.