„Od svega što čovjek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova. Oni su važniji od kuća, svetiji, opštiji od hramova. Svačiji i prema svakom jednaki, korisni, podignuti uvijek smisleno, na mjestu na kome se ukršta najveći broj ljudskih potreba, istrajniji su od drugih građevina i ne služe ničem što je tajno i zlo.“ Ivo Andrić.Povodom obilježavanja 1. marta, Dana nezavisnosti BiH, 25. i 26.2.2019. godine, u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, u organizaciji Udruženja i Stručnog aktiv nastavnika historije Kantona Sarajevo održana je Svečana akademija, u okviru koje je uz podršku Aktiva nastavnika tehničke kulture predstavljena izložba maketa mostova kao simbola spajanja koje su učenici i nastavnici uradili kroz nastavne i vannastavne aktivnosti.“Ko sagradi most, dva će svijeta sastaviti, ko ga poruši, oba će izgubiti,” jasna je poruka upućena na Akademiji. Naša škola učestvovala je u realizaciji navedene manifestacije sa maketom mosta “Latinska ćuprija“, rad učenika IX razreda: Osmanović Ruben Marina i Podgorica Dželile, pri čemu su osvojili 2. mjesto. Izložbi su prisustvovali i: nastavnica historije Uma Fazlić i nastavnik tehničke kulture Mirza Jasenčić.Zajedno okupljeni oko istih zadataka i ciljeva ostvarujemo odlične rezultate.