Svako dijete u sebi nosi kreativnost, a naš zadatak je da pomognemo svakom učeniku da razvija maštu i da na momente zajedno uživamo u imaginarnom svijetu.
U produženom boravku obavezno izdvajamo vrijeme za stvaralaštvo.
Ohrabrujmo djecu da učestvuju u umjetnosti!
Naučimo ih da je naglasak na procesu, a ne na proizvodu.
Dozvolimo im da eksperimentišu, da postavljaju pitanja, da iskažu mišljenje, da otkriju svoje ideje, da ih objasne.
Naša današnja poruka je: ” Kad bi želje bile ribe, svi bismo mi bacali mreže.”

Akvarijum učenika produženog boravka

Učiteljice: Berina Ðozo i Merima Kahriman