Na zadovoljstvo učenika, roditelja, uposlenika, ali i građana naselja Otoka, u realizaciji SES-a, te uz podršku i odobrenje Općine Novi Grad, koja je na nasu molbu, promjenu svjetiljki uvrstila u svoje redovne investicije, te rasvjetu spojila na gradsku. Ova aktivnost će biti ušteda skromnom budžetu škole, ali i ogromna korist školi i stanarima, djelujući pozitivno na samu sigurnost svih.
Pozitivne primjere divne saradnje i partnerstva je veoma poželjno isticati, te je ovo način da se zahvalimo Općini Novi Grad u ime škole i stanara.
Direktorica,
Samira Nukić