Nastavnici


STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA U ŠKOLSKOJ 2009/2010. GODINI
 

Realizator

Tema

Mjesec

Audi

Kukavica Munib

«Elementi i tehnike komunikacije roditelj-nastavnik»

Kvalitetan nastavnik u kvalitetnoj školi“

 septembar

 NV

Hajdarević Elmedina

Okrugli sto uz učešće NV i Vijeća roditelja «Saradnja porodice i škole»

oktobar

NV

Ljevo Aida

«Opisno ocjenjivanje»

oktobar

SA

Solak Sabina

«Važnost uloge nastavnika kao nositelj promjena»

oktobar

SA

Fajić Hasija

«Disciplina i njen uticaj na uspjeh učenika»

april

SA

Krkušić Šahza

«Učenik je naš najbolji kritičar»

novembar

SA

Bašić-Šarac Meliha

«Tajne uspješnog rada u razredu»

novembar

NV

Eminagić Aida

«Nasilje među vršnjacima»

novembar

SA

Zuković Meho

«Učenici sa epilepsijom»

novembar

SA

Karajovanović Slobodan

«Savremena nastava stranog jezika»

decembar

SA

Karović Sadeta

«Učitelj kao terapeut»

decembar

SA

Mehić Muhamed

Školska biblioteka u savremenom obrazovanju

decembar

SA 

Aljić Sabina

«Kako biti uspješan nastavnik»

februar

NV

Nukić Samira

«Osobine ličnosti kao bitan faktor u očuvanju mentalnog zdravlja»

 februar

 NV

Mirvić Hamada

«Kako pomoći djeci da uče»

februar

SA

Pecar Fariz

«Ozbiljan rad, napor i interesovanje»

februar

SA

Fišeković Suada

«Stavovi roditelja prema vlastitoj djeci ometenoj u mentalnom razvoju»

 mart

 NV

Hadžić Mensura

«Održavanje reda i kontrola discipline u učionici»

mart

SA

Sarajlić Nada

«Naučiti kako učiti»

mart

SA

Trle Maida

«Kvalitetan edukator»

mart

SA

Džankić Dženana

«Pubertet i njegove karakteristike»

april

SA

Džubur Silvana

«Kako prepoznati darovitu djecu»

april

NV

Gec Sidika

«Samopoštovanje je odraz slike o sebi»

april

SA

Vražalica Hava

«Uloga nastavnika u izradi i realizaciji planova rada u školi»

 maj

 SA

Ožegović Rizah

«Provjeravanje i ocjenjivanje znanja učenika»

maj

NV

Hadžić Advija

«Ocjena u službi odgoja»

maj

SA

Pašić Enisa

«Neverbalna komunikacija»

maj

SA

 

      2013/2014 2012./2013.  2011./2012   2010./2011  2009./2010.   2008./2009  2007./2008,,

,