Nastavnici

Nastavnici zaposleni u 2013./20014. školskoj godini
 

R.B

Ime Nastavnika

Razred.

1.

Nukić Samira

I/1

2.

Mirvić Hamada

I/2

3.

Džananović Nejra

I/3

4.

Ljevo Aida

II/1

5.

Hodžić Dijana

II/2

6.

Pašić Enisa

II/3

7.

Bašić Šarac Meliha

III/1

8.

Karlović Snježana

III/2

9.

Hindić Amra

III/3

10.

Lepić Izra

IV/1

11.

Gagula Šerifović Elma

IV/2

12.

Džubur Silvana

IV/3

13.

Eminagić Aida

V/1

14.

Salčin Lejla

V/2

15.

Smaković Nerina

V/3

16.

Mahmutčehajić Senada

VI/1

17.

Čengić Saima

VI/2

18.

Videkanić Vladimir

VI/3

19.

Krkušić Šahza

VII/1

20.

Ožegović Rizah

VII/2

21.

Učanbarlić Hatema

VII/3

22.

Hadžić Advija

VII/4

23.

Solak Sabina

VIII/1

24.

Pecar Faris

VIII/2

25.

Mekić Nermana

VIII/3

26.

Behlulović Selma

IX/1

27.

Sarajlić Nada

IX/2

28.

Džankić Dženana

IX/3

29.

Novalić Rašela

IX/4

30.

Knežević Miroslava

 

31.

Tufegdžić Adela

 

32.

Aljić Sabina

 

33.

Fišeković Suada

 

34.

Jasenčić Mirza

 

35.

Zuković Meho

 

36.

Ćuprija Šemsa

 

37.

Muratović Aida

 

38.

Zvizdić Edhem

 

39.

Kruščica Gagula Šemsa

 

40.

Hubijar Nafiza

 

41.

Kulenović Šemsija

 

42.

Kraljić Adha

 

43.

Kadić Sanela

 

44.

Buljubašić Almir

 

 

Radovi nastavnika
Prof. Samira Nukić
Osobine ličnosti kao bitan faktor u očuvanju mentalnog zdravlja prosvetnih radnika

http://portal.skola.ba/start/Nastavnici


Obrazovanje nastavnika


Ogledni časovi

Portret nastavnika

Dobrodošli na web prezentaciju naše škole