Nastavnici

Nastavnici zaposleni u 2014./2015. školskoj godini
 

R.B

Ime Nastavnika

Razred.

1.

Lepić Izra

I/1

2.

Gagula Šerifović Elma

I/2

3.

Džubur Silvana

I/3

4.

Nukić Samira

II/1

5.

Mirvić Hamada

II/2

6.

Lapandić Aida

II/3

7

Ljevo Aida

III/1

8.

Hodžić Dijana

III/2

9.

Pašić Enisa

III/3

10.

Bašić Šarac Meliha

IV/1

11.

Karlović Snježana

IV/2

12

Hindić Amra

IV/3

13.

Kadić Sanela

V/1

14.

Behlulović Selma

V/2

15.

Novalić Rašela

V/3

16.

Eminagić Aida

VI/1

17.

Salčin Lejla

VI/2

18.

Smaković Nerina

VI/3

19.

Mahmutčehajić Senada

VII/1

20.

Čengić Saima

VII/2

21.

Zuković Meho

VII/3

22.

Krkušić Šahza

VIII/1

23.

Ožegović Rizah

VIII/2

24.

Aljić Sabina

VIII/3

25.

Hadžić Advija

VIII/4

26.

Solak Sabina

IX/1

27.

Zvizdić Edhem

IX/2

28.

Mekić Nermana

IX/3

29.

Kereš Amela

 

30.

Džankić Dženana

 

31.

Tufegdžić Adela

 

32.

Určembalić Hatema

 

33.

Jasenčić Mirza

 

34.

Videkanić Vladimir

 

35.

Muratović Aida

 

36.

Pecar Faris

 

37.

Tanjo-Hodo Edisa

 

38. Brulić Eldina  
39. Fišer Irma  
40. Karačić Muhidin  
41. Šahović Sabina  

 

 


Obrazovanje nastavnika


Ogledni časovi

Portret nastavnika

Dobrodošli na web prezentaciju naše škole